Đất Thương Mại Dịch Vụ 50 Năm

Đất Thương Mại Dịch Vụ 50 Năm

Thương Mại Dịch Vụ 50 Năm Thương Mại Dịch Vụ 50 Năm, Shop 50 Năm, Đất 50 Năm... Là Gì Theo điều 126 luật đất đai năm 2013 quy định về đất. Thương Mại Dịch Vụ (TMDV) 50 năm quy định: đất TMDV 50 năm là “đất được giao/cho thuê cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp mà thời hạn giao đất được xác định là 50 năm”. Thương Mại Dịch Vụ Có Bị Thu Hồi Không? Sau khi hết hạn, đất TMDV 50 năm sẽ không…
Xem Thêm